„Difference is the reality of our world.”

Chimamanda Ngozi Adichie

Droga do zwiększania
kompetencji do życia w
zróżnicowanym świecie

Partnerzy

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
(Polska)

Wizją Fundacji IRSE jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał.
Społeczeństwo, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.
Misją fundacji jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej. E-mail: biuro@irse.pl

ELIOS
(Włochy)

Elios jest organizacją młodzieżową skupioną na edukacji pozaformalnej młodzieży i osób dorosłych, głownie w temacie praw człowieka, partycypacji i aktywnego stylu życia. Od samego początku swej działalności Elios promuje lokalne kampanie („Przeciwko Nowym Uzależnieniom”) dotyczące właściwego użytkowania Internetu i mediów społecznościowych: poprzez projekty i działania lokalne organizacja promuje sport i aktywności na świeżym powietrzu, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom. Email: info@eliosacireale.com

I-PARTICIPATE
(Grecja)

Celem I-PARTICIPATE jest wzmacnianie aktywnego obywatelstwa, promowanie aktywnej partycypacji, a także europejskich wartości, idei, kultury oraz tożsamości, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia uczenia się przez całe życie. Aktywne obywatelstwo nie kończy się bowiem na partycypacyjnej postawie, ani nie zależy od udziału w wyborach, lecz zawiera w sobie osobiste, społeczne i polityczne prawa człowieka.

Make it Better
(Portugalia)

Make it Better jest multidyscyplinarnym zespołem, działającym w obszarze zrównoważonego rozwoju, edukacji, odpowiedzialności społecznej, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Misją organizacji jest rozwój społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach: ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i kulturowym, z uwzględnieniem moralnych obowiązków solidarności i sprawiedliwości oraz wartości zapisanych w karcie zasad. Email:  info@makeitbetter.pt

KulturLife
(Niemcy)

Misją KulturLife jest inicjowanie i upowszechnianie globalnego uczenia się będącego elementem budulcowym pokojowego i dostatniego współżycia w zglobalizowanym świecie. W sferze edukacji działania KulturLife koncentrują się na procesach uczenia się pozaformalnego, które prowadzą do rozwijania kompetencji radzenia sobie w obliczu zmian, a także demokratycznej partycypacji. Email: eva@kultur-life.de, constanze@kultur-life.de

Sugo Design
(Portugalia)

Sugo Design to firma projektowa z ponad 20-letnim doświadczeniem i pasją do nowych, wymagających projektów. Współpracowała z instytucjami publicznymi, prywatnymi i non-profit działającymi w różnych obszarach. Ma na swoim koncie projekty opracowane specjalnie w celu wspierania rozwoju lokalnych i małych społeczności, poprzez rekonstrukcję starych tradycji z włączeniem nowych podmiotów i zastosowaniem innowacyjnych metod. Email: sugo@sugodesign.pt

Projekt

Dawno temu, albo nie tak dawno, w pięknym, małym miasteczku, wraz z rodziną i przyjaciółmi mieszkoł sobie Carol. Czuło się doskonale w miejscu, które bardzo dobrze znało, gdzie było rozumiano przez każdego i gdzie z pewnością radziło sobie z kolejnymi wyzwaniami dnia codziennego. Carol lubiło długie spacery i zawsze chciało odkryć, co znajduje się za granicami dobrze znanego już miasteczka. Pewnego dnia wędrowało cały dzień, przekroczyło granicę miasta i dotarło do innej miejscowości. Na pierwszy rzut oka wyglądała ona całkiem znajomo: dachy na budynkach były czerwone, drzewa zielone, a ludzie uśmiechnięci. Po wnikliwszej obserwacji Carol dostrzegło rzeczy dziwne, interesujące i na pewno różne od tych dobrze znanych. Także zachowania osób w restauracji, na spacerze i w innych miejscach nie do końca były jasne. Czy mogę z nimi porozmawiać? Jak wyglądałoby moje życie w tej miejscowości? Jak sobie poradzić z tymi różnicami? Wiele pytań pojawiło się z głowie Carol i nie było świadomo nawet, że właśnie rozpoczęło swoją podróż rozwijania kompetencji międzykulturowych, która miała trwać całe życie. Ty również możesz do niej dołączyć.
Projekt” Culture Crossover” jest taką właśnie podróżą, w którą wyruszyły organizacje z Polski, Włoch, Niemiec, Grecji i Portugalii, żeby rozwijać kompetencje międzykulturowe młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w Europie.

Nasza droga obejmuje wiele aktywności, do udziału w których już teraz zapraszamy: międzynarodowe wymiany młodzieży, spotkania online, szkolenia międzynarodowe, warsztaty lokalne. Celem projektu jest zbudowanie gry, która będzie rozwijała empatię, którą uważamy za kluczową cechę w komunikacji międzykulturowej i radzenia sobie w kontaktach z różnymi kulturami.

WŁĄCZ SIĘ

Zapraszamy do włączenia się do działań projektowych. Będzie nam miło współpracować z Tobą. Napisz do nas, jeżeli interesuje Cię edukacja międzykulturowa, grywalizacja, praca w grupie międzynarodowej i międzykulturowej.

Szanujemy RODO. Gromadzimy tylko te dane, które tu podasz i możesz poprosić o ich usunięcie w dowolnym momencie: biuro@irse.pl

Pozostańmy w kontakcie!

GRA

Gra jest narzędziem wspierającym uczenie się międzykulturowe. Poprzez doświadczenie oraz zaangażowanie emocjonalne osób grających ma na celu zmniejszenie perspektyw etnocentrycznych, osłabienie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie działań solidarnościowych, wspierających równość i szacunek dla różnorodności tożsamości kulturowych. W ujęciu konstruktywizmu celem edukacji międzykulturowej jest rozwijanie kompetencji, przede wszystkim empatii, pomocnych w rozpoznawaniu i rozumieniu różnych perspektyw. Empatia pozwala intencyjnie dostosować naszą perspektywę kulturową do osoby operującej w innym kontekście kulturowym.
Celem gry jest zachęcenie osób grających do przyjęcia pozycji osoby z innej kultury, tak, aby zrozumieć jej perspektywę. Osoby grające podejmą próbę rozwiązania kolejnych zadań rozwijających kompetencje ułatwiających interakcje z osobami z różnych kontekstów kulturowych.
Więcej na temat gry i możliwości jej wykorzystania w pracy edukacyjnej (zarówno formalnej, jak również pozaformalnej) można dowiedzieć się z PODRĘCZNIKA OSOBY UŻYTKUJĄCEJ.

CULTURE CROSSOVER ⓒ 2021
Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.